• https://www.napolskimniebie.pl/pl/p/Zlin-Z-526-F/369

 
Waluty
Blog kategorie

Regulamin

Regulamin

Regulamin  określa  zasady  zakupów  w  sklepie www.napolskimniebie.pl   należącym  do  F.U.H. Marek Rokowski  z  siedzibą:  ul. Spacerowa 33, Inwałd; 34-120 Andrychów.

Firma posiada numer REGON 070564716 oraz numer NIP 5511006012. 

Dane do wpłat : F.U.H. Marek Rokowski, ul. Spacerowa 33, Inwałd; 34-120 Andrychów

Bank i nr konta: PEKAO S.A. o/Bielsko-Biała

ul. Ks. Stojałowskiego 23 43-300 Bielsko-Biała Polska

swift: PKOPPLPW

iban: PL 49 1240 4142 1111 0000 4826 0149

Złożenie  zamówienia  jest  równoznaczne  ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy napolskimniebie.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej  www.napolskimniebie.pl  

Klientem sklepu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Wszystkie produkty oferowane na stronie  www.napolskimniebie.pl   są fabrycznie nowe, oryginalne, wolne  od wad fabrycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski legalnie.

Wszystkie  ceny  produktów  w  sklepie  internetowym podane są w wartości brutto w polskich złotych lub innej wybranej w opcjach sklepu walucie.

Do  każdego  zamówienia  wystawiana  jest faktura  vat przesyłana na życzenie w formie  elektronicznej na podany przez Kupującego adres mailowy.

Zdjęcia  przedstawionych  w  sklepie  towarów  mogą  odbiegać  od  wyglądu   rzeczywistego  produktu z uwagi na przetwarzanie obrazu w formie zdjęcia cyfrowego.

ZAMÓWIENIA

Zamówienia  można   dokonywać   przez  24   godziny  na  dobę  za  pośrednictwem strony internetowej www.napolskimniebie.pl  

Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy  ( imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:

 1. W przypadku zamówień płatnych poprzez system Paypal – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu PayPal

 2. W przypadku zamówień płatnych poprzez system płatności online obsługiwanym przez Blue Media S.A. – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu
 3. W przypadku zamówień płatnych przelewem bezpośrednio na konto F.U.H. Marek Rokowski, po zaksięgowaniu płatności.

Po  dokonaniu  zamówienia  klient otrzymuje drogą mailową jego potwierdzenie co jest równoznaczne

z zawarcie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umowy kupna sprzedaży.

Wprowadzenie zmian w zamówieniu jest możliwe wyłącznie za zgodą Sprzedającego.

KOSZTY I TERMINY DOSTAWY

Przy  każdym  towarze  podany  jest  czas  realizacji  zamówienia.  Jest to czas, który  upływa od złożenia  zamówienia  do  chwili  wysłania  zamówionych  towarów  ze  sklepu, przy  czym  nie są uwzględniane  dni  wolne  od  pracy,  ani  święta.  Zamówienie  na  towary  o  różnym  czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

Zamówienie  zostanie   zrealizowane   pod  warunkiem,  że   towar  jest  dostępny  w  magazynie  lub u   dostawców   sklepu.   W   przypadku   niedostępności   części   towarów   objętych   zamówieniem www.napolskimniebie.pl   skontaktuje  się   z   Klientem,  który   podejmie   decyzje  o  sposobie  realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

Przesyłki  na  terenie  Polski dostarcza  kurier  terminy dostarczenie przesyłek są następujące:

 • dostarczane przez kuriera - 2-6 dni roboczych.

Koszt wysyłki zamówień kształtuje się następująco:

 • zamówienia realizowane przez InPost - od 14,00 zł,

 • zamówienia realizowane przez kuriera - od 16,00 zł,

DOSTĘPNE FORMY PŁATNOŚCI

Klient może wybrać jedną z niżej wymienionych form płatności za zamówiony towar:

 • przelew bankowy,

 • płatność on-line: Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami oraz kartami płatniczymi jest PayPro S.A.

 • Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 

Zakupy towarów, przy których widnieje opis   „na zamówienie”   realizowane będą wyłącznie po wpłacie 100% wartości zamówienia.

ZWROTY I REKLAMACJE

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

Zgodnie   z   Ustawą  z  2  marca   2000  roku   "O  ochronie  niektórych   praw   konsumentów   oraz o  odpowiedzialności  za  szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"  klient może zrezygnować z  towaru  kupionego  w  naszym  sklepie  bez  podania  przyczyny  w  ciągu  14  dni  od daty odebrania przesyłki.

Zwrot  bez  zadawania  pytań  jest  możliwy,  gdy  towar nie  był  używany,  nie został w żaden sposób zniszczony  oraz  posiada   metkę  towarową oraz opakowanie.  Zwracany  towar  należy  odsyłać  razem  z  otrzymaną fakturą   oraz  informacją   o  numerze  konta  na  jakie  należy  przelać  zwracane  pieniądze. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami Jeżeli zwracany  towar  zostanie  odesłany  w opakowaniu nieoryginalnym firmy www.napolskimniebie.pl zastrzega sobie prawo do  potrącenia  kosztu  opakowania  ze  zwracanej  kwoty.  Pieniądze  zostaną  zwrócone  w ciągu 7 dni roboczych  przelewem  bankowym   na  konto  wskazane  przez  klienta.   Koszt  odesłania  towaru  nie podlega zwrotowi.

Zwrotowi podlegają wyłącznie towary  produkowane seryjnie przez producentów. Jeżeli klient indywidualnie dobiarał kolor, fakturę, wielkość towaru zakupiony przez niego produkt nie podlega zwrotowi.

Reklamacji  podlegają  wyłącznie  wady  ukryte  powstałe  z  winy  producenta.  Reklamacja  koloru lub proporcji  produktu   nie   będzie   rozpatrywane  między  innymi   ze   względu  na  różnie  ustawienia parametrów monitorów klientów.

Jeśli  w  momencie  dostawy  zamówienia  wygląd  zewnętrzny  opakowania  transportowego  (wgniecenia opakowania, wyraźny odgłos potłuczonego szkła) wskazuje na uszkodzenie zawartości prosimy o pisemną odmowę kurierowi przyjęcia paczki i niezwłoczne poinformowanie naszego sklepu.

 

 

Podstawą  do  przyjęcia  reklamacji  jest  przesłanie  reklamowanego  produktu  wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym  (załączonym pod regulaminem)na adres:

F.U.H. Marek Rokowski  (adres prowadzenia
działalności: ul. Spacerowa 33, Inwałd; 34-120 Andrychów 3 

adres dla reklamacji: marek@ napolskimniebie.pl

Czas na rozpatrzenie reklamacji przez firmę F.U.H. Marek Rokowski  . to 14 dni kalendarzowych.

 

Wraz  z  produktem  koniecznym  jest  wysłanie  dowodu  zakupu  oraz  zgłoszenia reklamacyjnego ze szczegółowym opisem uszkodzenia.

Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie Klient ma prawo do:

 • wymiany produktu na taki sam, ale pozbawiony wady,

 • wymiany na inny produkt z oferty,

 • zwrotu środków finansowych równych cenie produktu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca  dokłada   wszelkich  starań,  aby  treść  oferty  sprzedaży  towarów  jak  najdokładniej odpowiadała  rzeczywistości.  Możliwe  jest  jednak  wystąpienie  błędu  podczas aktualizacji np. ceny. Powstałe w ten sposób rozbieżności zostaną skorygowane na etapie przyjmowania zamówienia.

W  sprawach  nieuregulowanych  w  Regulaminie  sklepu  napolskimniebie.plmają  zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sprzedawca  zastrzega  sobie  prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie  zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Sprzedawcę , po  udostępnieniu  zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www. napolskimniebie.pl

Życzymy udanych zakupów

napolskimniebie.pl

 

 

_____________________________________________________________

REKLAMACJA -zgłoszenie /proszę skopiować poniższy tekst do edytora tekstowego, a następnie go wypełnić i wydrukować/

_____________________________________________________________ 

F.U.H. Marek Rokowski,

ul. Spacerowa 33, Inwałd

34-120 Andrychów

Zgłoszenie reklamacyjne

Dane reklamującego:

………………………………………… …………………………………………….

(imię i nazwisko) (telefon kontaktowy, e-mail)

……….…………………………………………………………………………………….

(adres)

Data nabycia towaru: …………………………….

Dokument zakupu/numer: ………………………..

Reklamowany produkt:

..……………………….................................................................................................................

..……………………….................................................................................................................

..……………………….................................................................................................................

(Marka, model, kolor, rozmiar)

……………………………………………………………………………………………………………

..……………………….................................................................................................................

Stwierdzone wady: ……………………………………………………….....…………………………

………………………………………………………………………………………………....…………

..……………………….................................................................................................................

..……………………….................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

Data i okoliczności stwierdzenia wady/usterki: …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Żądanie reklamującego: *

[ ] usunięcie wad / naprawienie towaru

[ ] wymiana towaru na wolny od wad

[ ] obniżenie ceny

[ ] odstąpienie od umowy (tylko w przypadku wady istotnej)

* zaznacz odpowiednie żądanie

_____________________________________________________________________________________________________

Wypełnia sprzedawca

Sposób załatwienia reklamacji: …………………………………………………………..…………..

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………….….……

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..

(miejscowość, data) (podpis reklamującego)

 

 

 

Bestsellery
wkręt fi2x8mm do mocowania silników
wkręt fi2x8mm do mocowania silników
0,45 zł
szt.
serwomechanizm 9gramowy
serwomechanizm 9gramowy
14,90 zł
szt.
Nowości
Fairrey Battle Mk. I - wersja XL
Fairrey Battle Mk. I - wersja XL

350,00 zł

szt.
Me109D -wersja XL
Me109D -wersja XL

350,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl